. . .
bellona publishung house
flaga flaga flaga
flaga flaga flaga
Bellona S.A.
Szukaj:

BELLONA S A

ul. Bema 87
01-233 Warszawa, Polska
tel. +48 22 45 70 402
fax +48 22 652 26 95

www.bellona.pl

PRAWA ZAGRANICZNE:

rights@bellona.pl

Sylwia Ciuła
sylwia.ciula@bellona.pl
tel./fax: +48 22 457 04 48

Joanna Proczka
joanna.proczka@bellona.pl
tel./fax: +48 22 457 04 30

Agnieszka Szymańska
agnieszka.szymanska@bellona.pl
tel./fax: +48 22 457 04 54

Bartek Zborski
bartek@bellona.pl


INNE > ALBUMY >


WOJSKO POLSKIE

Aleksander Rawski, Robert Rochowicz

ISBN/EAN: 8311107203

Wojsko Polskie od stuleci cieszy się szacunkiem społeczeństwa jako obrońca niepodległości narodu, granic Rzeczypospolitej, spokoju i bezpieczeństwa jej obywateli. Także dzisiaj pośród wielu instytucji życia publicznego wojsko budzi zaufanie swoją gotowością do stawienia czoła zagrożeniom dla państwa.
Album wykazuje nasze współczesne siły zbrojne w ich życiu codziennym, obrazuje przygotowanie żołnierzy do rzemiosła wojskowego według standardów NATO, prezentuje najnowsze uzbrojenie i wyposażenie.
Autorzy, doświadczeni publicyści i fotoreporterzy związani z prasą wojskową, od lat towarzyszyli żołnierzom podczas codziennej służby, szkolenia poligonowego czy misji zagranicznych. Publikacja jest prezentacją ich najnowszego dorobku dziennikarskiego.The Polish Armed Forces are held for centuries in high respect by the Polish people, as the guardian of national independence and frontiers, as well as peace and security of Polish citizens. Also today, among other public institutions, the armed forces inspire confidence due to their readiness to stand up to threats to the State.
This book portrays the everyday life of our armed forces, shows how their officers and soldiers are prepared to their military service in accordance with NATO standards, provides an insight into their modern arms and equipment.
The authors, experienced journalists and press photographers of Polish military press, have for years accompanied soldiers during their everyday service duties, exercises or at foreign missions. This book presents their recent journalistic output.Nie oferujemy praw do ilustracji.
.
strona główna
HISTORIA
KSIĄŻKI DLA DZIECI
INNE

© Copyright by Bellona SA, 2016