. . .
bellona publishung house
flaga flaga flaga
flaga flaga flaga
Bellona S.A.
Szukaj:

BELLONA S A

ul. Bema 87
01-233 Warszawa, Polska
tel. +48 22 45 70 402
fax +48 22 652 26 95

www.bellona.pl

PRAWA ZAGRANICZNE:

rights@bellona.pl

Sylwia Ciuła
sylwia.ciula@bellona.pl
tel./fax: +48 22 457 04 48

Joanna Proczka
joanna.proczka@bellona.pl
tel./fax: +48 22 457 04 30

Agnieszka Szymańska
agnieszka.szymanska@bellona.pl
tel./fax: +48 22 457 04 54

Bartek Zborski
bartek@bellona.pl


HISTORIA >
Strona: 1 2 3 4 5 6


SAND CREEK 1864

Jarosław Wojtczak

ISBN/EAN: 9788311106765

"Czarny Kocioł wyciągnął amerykańską flagę i zatknął ją na długą tyczkę wraz z kawałkiem długiej materii. Stał pod namiotem z gwiaździstym sztandarem powiewającym na wietrze i wołając, że to nieporozumienie, wzywał ludzi do gromadzenia się wokół flagi i zachowania spokoju. Wokół niego zbierały się tymczasem tłumy kobiet, dzieci i starców wierząc, że tak długo ja będzie powiewać nad nimi flaga Stanów Zjednoczonych, wojsko nie będzie do nich strzelać. Od strony obozu Białej Antylopy i Wojennego Czepca (...) nadciągały nowe grupy Indian wystraszone strzałami żołnierzy. Biała Antylopa szedł na przedzie z wiarą w magiczną moc flagi (...). Gdy dotarł do namiotu Czarnego Kotła, dołączył do nich Stojący w Wodzie i wodzowie wyszli naprzeciw wojska, aby powiedzieć, że nie chcą walczyć. W ich stronę natychmiast posypały się kule. Zawrócili więc i pobiegli z powrotem do obozu."Książka prezentuje najważniejszą bitwę okresu kolonizacji Wielkich Równin przez Amerykanów. Masakra Czejenów i Arapahów nad potokiem Sand Creek w Kolorado na zawsze pozostała symbolem krwawej eksterminacji i śmierci ludzi, których jedyną winą było to, że bronili tradycji i ziemi swych przodków.


SARMACI NA MORZACH

Henryk Mąka

ISBN/EAN: 8311109230

To pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja przedstawiająca nieprzerwany niemal ciąg morskich dziejów Rzeczypospolitej. Bogato ilustrowana książka w 22 biografi cznych opowiadaniach omawia morskie dzieje od Mieszka I i Bolesława Chrobrego, dążących do oparcia jego północnych granic o brzeg Bałtyku. Znakomicie rozumieli te kwestie Jagiellonowie, rozszerzając nadmorskie włości, co zwiększyło morską granicę kraju do 1500 km.

Ciekawe i mało znane są również działania polskie na morzu związane z walką z Krzyżakami, Turkami, Szwedami i Moskalami oraz w trakcie narodowych powstań. Nawet w czasie rozbiorów wyruszali Polacy na morza i oceany. Kolejne biogramy obrazują mozolną budowę gospodarki morskiej w okresie międzywojennym oraz jej odbudowę i rozbudowę po II wojnie światowej.


SCHYŁEK ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY

pod red. Henryka Samsonowicza

ISBN/EAN: 831109571X

Kontynuacja tomów poświęconych średniowiecznej Europie. Późne Średniowiecze to okres schyłku burzliwej, wieloletniej historii rycerskiej, najwspanialszych osiągnięć w malarstwie flamandzkim, rozkwitu obyczajów dworskich książąt Burgundii czy dominującej roli Kościoła. Rodziły się nowe stosunki we wszystkich dziedzinach życia, procesy dziejowe po dziś rzutujące na kulturę, politykę, nawet gospodarkę Europy. Tym razem szkice czołowych mediewistów polskich starszego i młodszego pokolenia, wywodzących się z Uniwersytetu Warszawskiego, obejmują końcowe stulecia średniowiecza – czas wojny stuletniej, wielkich odkryć geograficznych, wyparcia Maurów z Hiszpanii i rosnącego zagrożenia tureckiego.


SKARBY, POSZUKIWANIA I POSZUKIWACZE

Włodzimierz Antkowiak

ISBN/EAN: 8311098786

Znakomita publikacja nie tylko dla zagorzałych miłośników poszukiwań skarbów ukrytych za sprawą zawieruchy historycznej nie tylko na polskich ziemiach, ale także poza jej granicami. Autor, dziennikarz, polski poszukiwacz, szef elitarnej Międzynarodowej Agencji Poszukiwawczej (MAP) – stowarzyszenia zajmującego się rozwiązywaniem zagadek przeszłości, opisuje ponad 80 miejsc kryjących tajemnice. Podaje informacje o skarbach spoczywających poza Polską, ale związanych z naszym krajem lub Polakami, m.in.: skarbem Valdeverdego w górach Langanati w Ekwadorze, kasą dywizji barona Ungerna, zatopioną w 1920 r. w rzece Selendze w Mongolii, złotymi posągami apostołów, ukrytymi w 1812 r. w pobliżu pałacu Radziwiłłów w Nieświeżu na Białorusi czy skarbie napoleońskim w Rambynas na Litwie.


SMOLEŃSK 1812

Andrzej Dusiewicz

ISBN/EAN: 8311106339

Fascynująca publikacja z bestsellerowej serii Historyczne bitwy ukazuje genezę, przebieg i skutki trzydniowych walk o Smoleńsk, toczonych pomiędzy Rosjanami a wielką Armią Napoleońską w sierpniu 1812 r. Daje pełny obraz sytuacji, przedstawiając ją na polu bitwy z punktu widzenia obu stron. Dynamiczne opisy pozwalają na zanurzenie się w świat historii.
Widząc wahanie we francuskich szeregach, Paskiewicz rozkazał 1. batalionowi pułku orłowskiego ruszyć do ataku na bagnety. Żołnierze wspinali się na stok, ale kiedy dotarli na szczyt Glasisu i zobaczyli, że 2. batalion pozostał na swoich stanowiskach, stanęli niezdecydowani kilka kroków od ustępujących Francuzów. Wówczas generał wysłał swojego adiutanta Borodina do dowódcy pułku, pułkownika Biernikowa, aby ten nie zwlekał dłużej i poprowadził dwa bataliony na nieprzyjaciela. Rozległo się gromkie "hura" i Rosjanie rzucili się do ataku. Widząc idących do ataku towarzyszy, pułki ładoski i niżegorodski bez komendy także ruszyły na bagnety. Wobec zdecydowanej przewagi przeciwnika 46 Pułk Liniowy musiał ratować się ucieczką. Odwrót na całej linii rozpoczęli również tyralierzy, gęsto się ostrzeliwując.


SNAJPERZY. WCZORAJ I DZIŚ

Marek Czerwiński

ISBN/EAN: 8311106428

Kim jest strzelec wyborowy?
Odpowiedź na to pytanie znajdziesz, Drogi Czytelniku, właśnie w tej książce. Napisanej nie w literackich barwach, ale w wojennej scenerii: II wojny światowej, konfliktu afgańskiego, czeczeńskiego, konfliktu o Falklandy, aż po wojnę w Iraku. W osiemnastu opowiadaniach zawarta jest kwintesencja wyposażenia strzelca wyborowego, taktyki działania i przede wszystkim cech charakteru, jakimi powinien się charakteryzować, aby zasłużyć sobie na miano SNAJPERA - WIRTUOZA KARABINU.
STALINGRAD 1942-1943

Tadeusz Konecki

ISBN/EAN: 9788370203597

Monografia jednej z największych i decydujących operacji strategicznych II wojny światowej, zapoczątkowanej ofensywą wojsk niemieckich w kierunku Kaukazu i Stalingradu, zatrzymaną XI 1942 przez wojska sowieckiego na przedpolu Stalingradu. Rozpoczęte 19 XI 1942 przeciwnatarcie wojsk sowieckich doprowadziło do okrążenia i zlikwidowania ponad 300-tysięcznego zgrupowania niemieckiego. Historię tego przełomowego momentu uzupełniają fachowe opisy uzbrojenia, ilustracje, mapy, analizy sytuacji politycznej. Książka należy do najczęściej sprzedawanych tytułów bestsellerowej serii Historyczne Bitwy.


SZABLE SŁAWNYCH POLAKÓW

Włodzimierz Kwaśniewicz

ISBN/EAN: 8311103534

Bogato ilustrowana książka przedstawiająca biogramy sławnych Polaków i ich sławne szable, od czasów najdawniejszych, aż po XX wiek.
Autor - historyk-bronioznawca, muzealnik, autor licznych publikacji o dawnej broni i uzbrojeniu.


SŁOWIANIE - SŁOWIANIE POŁUDNIOWI

Andrzej Michałek

ISBN/EAN: 8311096619

Autor przedstawia ówczesny świat Słowian (od V w), wielką wędrówkę ludów, powstawanie i upadek "barbarzyńskich" królestw, początki wojskowości. Większość rozdziałów poświęca dziejom Półwyspu Bałkańskiego z racji jego pierwszoplanowej roli. Ziemie te były głównym celem migracji słowiańskich.
SŁOWIANIE WSCHODNI

Andrzej Michałek

ISBN/EAN: 8311100608

Obszar Słowiańszczyzny Wschodniej obejmuje dziś kilka niezależnych państw. Jednak w opisywanym okresie był to jeden twór polityczny - Ruś Kijowska. Odizolowanie go od reszty kultur europejskich, przy jednocześnie silnych kontaktach z cywilizacjami koczowniczymi Wielkiego Stepu spowodowało, że wszystkie dziedziny życia uległy tu wyraźnym lokalnym modyfikacjom. Książka jest historią wojskowości, podręcznikiem bronioznawstwa i bogato ilustrowanym atlasem historyczno-wojskowym. Tekst główny wzbogacono o informacje dotyczace folkloru, religii, kultury na tych terenach w okresie średniowiecza.
SŁOWIANIE ZACHODNI. MONARCHIE WCZESNOFEUDALNE

Andrzej Michałek

ISBN/EAN: 8311107378

Z początkiem drugiego tysiąclecia nowej ery w Europie Środkowej ukształtowały się dwie monarchie wczesnofeudalne: Polska i Czechy. Próby utworzenia państw narodowych przez Wieletów i Obodrytów spaliły się na panewce, a ziemie zamieszkane przez te plemiona znalazły się w granicach Rzeszy.

Bogato ilustrowany album-informator znanego popularyzatora dziejów wojskowości średniowiecznej przybliża Czytelnikowi barwne dzieje wczesnych państw słowiańskich.
SŁOWIANIE ZACHODNI. POCZĄTKI PAŃSTWOWOŚCI

Andrzej Michałek

ISBN/EAN: 831110560X

Trzecia część trylogii poświęcona Słowianom. Tym razem - Czechom, Słowakom i Polakom. Bogato ilustrowana publikacja opisuje pojawienie się Słowian, przemieszczanie się plemion, początki kształtowania się państw narodowych.TAJEMNICZE DZIEJE EUROPY

Jerzy Besala

ISBN/EAN: 9788311106994

Europa ma swoje dzieje "oficjalne", opisywane w podręcznikach, monografiach i przyczynkach, ale ma też dzieje "ukryte", budzące wiele emocji, najczęściej pomijane przez naukowców. Jerzy Besala, historyk i publicysta, autor wielu artykułów i książek, stara się wniknąć w niektóre zapomniane przez naukę tajemnice dziejów Starego Kontynentu. Zastanawia się nad fenomenem tworzenia się społeczeństw Europy, powstawaniem i końcem imperiów. Pisze o Europie pijanej i konspiracyjnej, gdzie mafijność i bandytyzm mieszały się w odbiorze społecznym z ideałami ruchów wolnościowych. O Europie religijnej i magicznej, ze świętymi, czarownicami, podejrzeniami nienawiścią wobec Żydów, masonów, różokrzyżowców. Barwnie napisane, pełne paradoksów eseje, dalekie od podręcznikowej poprawności, są autorską wizją dziejów Europy.TAJEMNICZE DZIEJE POLSKI

Jerzy Besala

ISBN/EAN: 9788311113282

Książka jest próbą spojrzenia na niewyjaśnione dotąd kwestie w historii Polski. Autor stara się znaleźć odpowiedzi na dręczące historyków pytania, np. skąd wzięli się Słowianie, co to jest "obłęd lechicki" i dlaczego Polska nie stała się krajem prawosławnym. Usiłuje również dociec, skąd wzięły się i dlaczego ukorzeniły spiskowe teorie oskarżające protestantów, Żydów, masonów o dążenie do zagłady Polski. Czy rzeczywiście co najmniej kilku polskich królów zostało otrutych? Jaki wpływ na dzieje polskie miały wybryki pogody? Dowiemy się też o dziwnych kandydatach do korony i Bolesławie, zapomnianym królu, oraz o tajemnicach kultu polskich patronów. Wszystkie te frapujące kwestie autor przybliża barwnym, potoczystym językiem, nie usiłuje jednak forsować swojego zdania, pozostawiając Czytelnikom pole do własnych przemyśleń.


TARUTINO 1812

Andrzej Dusiewicz

ISBN/EAN: 8311099456

Polski atak znienacka spadł na jegrów 48. pułku. Widząc nadbiegającą konnicę, próbowali oni stworzyć dwa batalionowe czworoboki. Jednak zabrakło im czasu. Dobrze wyszkolony batalion mógł sformować czworobok w ciągu 3-5 minut. Jazda w tym czasie mogła pokonać dystans nawet kilkuset metrów. Polscy kawalerzyści zaatakowali z mniejszej odległości. Spadli na jegrów jak burza i błyskawicznie rozbili oba formujące się czworoboki. Rosyjska piechota walczyła bohatersko. Wielu rannych rosyjskich piechurów, aby uniknąć cięcia szablą, padało na ziemię i udawało zabitych. Zaraz jednak podnosili się i strzelali w plecy polskim kawalerzystom. Musiano ich dobijać, ażeby szkodliwszymi się nie stali. Książka opisuje przygotowania, przebieg oraz skutki bitwy pod Tarutino, rozegranej 18 października 1812 roku pomiędzy armią Napoleona a wojskiem rosyjskim. Zawiera informacje dotyczące faktów historycznych poprzedzających bitwę, m.in. wkroczenia armii francuskiej do Moskwy oraz wiele szczegółów dotyczących obu armii.


UMUNDUROWANIE NIEMIECKICH WOJSK. SIŁY LĄDOWE

Bartosz Wrona

ISBN/EAN: 831110803X

Bogato ilustrowane kompendium wiedzy poświęcone umundurowaniu i osobistemu wyposażeniu żołnierzy Wehrmachtu. Jest to pierwsza publikacja na rynku polskim tak szeroko traktująca ten temat. Umundurowanie żołnierzy niemieckich nawiązywało do rzymskich i starogermańskich tradycji. Charakteryzowała je różnorodność form, krojów, odznak mundurowych, naszywek i wyposażenia dodatkowego.


VICKSBURG 1862-1863

Jarosław Wojtczak

ISBN/EAN: 8311099952

"Atak federalny poprzedził ponad dwugodzinny ostrzał artyleryjski i zmasowany ogień strzelców wyborowych w całym pasie natarcia McClernanda. Około godziny 13.00 ruszyły do ataku dywizje A.J. Smitha i Carra. Gen. Stephen Lee opisał to natarcie w następujący sposób: Nagle (...), jak zaczarowane, wszystkie działa i karabiny wstrzymały ogień (...) przerwanie kanonady tak wielu dział polowych i grzechotu tysięcy karabinów strzelców wyborowych oszołomiło ciszą. Ale trwała ona tylko krótką chwilę. Niespodziewanie, jakby prosto z wnętrza ziemi, wyłoniły się gęste masy federalnej piechoty formujące liczne kolumny, które ? głośno krzycząc ? ruszyły biegiem do ataku z zatkniętymi bagnetami, bez jednego wystrzału, kierując się ku wysuniętym, milczącym pozycjom konfederackich linii (...)."Wnikliwa monografia jednej z najciekawszych, trwającej dziewięć miesięcy, kampanii wojny secesyjnej. W walkach o Vicksburg wykorzystano wszystkie sposoby prowadzenia nowoczesnej wojny, przy użyciu wszelkich rodzajów broni i ówcześnie dostępnych środków. Jednocześnie koordynowano przemarsze wojsk, działania floty, operacje desantowe, akcje dywersyjne, gwałtowne boje spotkaniowe i bitwy lądowe, nie szczędząc uporczywego, kilkutygodniowego oblężenia wygłodzonego miasta. Wygrana Północy pod Vicksburgiem miała ogromne znaczenie dla ostatecznego triumfu nad Południem. Niewątpliwą gratką dla czytelników będą przedstawione na łamach książki biogramy dowódców i ciekawostki z ich życia.


WARSZAWA 1944-1945

Piotr Rozwadowski

ISBN/EAN: 9788311123779

Walki w Warszawie latem 1944 roku, w sensie strategicznym, były jednym z epizodów działań w centralnej części Frontu Wschodniego II wojny światowej. Mimo ograniczonego znaczenia militarnego, Powstanie Warszawskie miało ogromny wpływ na decyzje o charakterze politycznym, a te z kolei przekładały się na działania wojsk na szczeblu strategiczny i operacyjnym. Już w pierwszych dniach sierpnia nastąpiło wyhamowanie zaczepnych kroków Armii Czerwonej. 4 sierpnia sowiecki 125 Korpus Strzelecki z 47 Armii dotarł do Radości, nawiązując styczność z 16 Korpusem Pancernym z 2 Arii Pancernej. Dzięki temu, mimo osłabienia sił 9 Armii, z której odeszły dwie dywizje pancerne, pojawiła się możliwość kontynuacji natarcia.


WATERLOO 1815

Tomasz Malarski

ISBN/EAN: 8311096570

Publikacja Tomasza Malarskiego to wnikliwa monografia bitwy stoczonej 18 czerwca 1815 roku przez wojska Napoleona z armią angielsko-pruską pod wodzą A. Wellingtona i G.L. Blüchera. Klęska cesarza zdecydowała o upadku i ostatecznej abdykacji Napoleona.
Napoleon prowadził gwardzistów w kierunku La Haye Sainte. Po 400 metrach przekazał dowodzenie Neyowi, a sam został z jednym batalionem przy szosie. Była to chwila symbolicznej wagi. Cesarz Napoleon z odkrytą głową pozdrawiał swoich weteranów, którzy szli po zwycięstwo. Bataliony mijały go z okrzykiem Vive Empereur!, okrzykiem, od którego drżały armie ówczesnej Europy. Chciał jeszcze podnieść ich na duchu i wskazał dłonią na rejon Papelotte, gdzie czerniła się następna kolumna przybywających Prusaków. Krzyknął: Żołnierze, oto Grouchy! To wierutne kłamstwo nie miało już właściwie żadnego znaczenia. Gdy ostatni batalion wszedł w chmurę dymu. Napoleon włożył kapelusz i czekał.


WEHRMACHT

Władysław Kozaczuk

ISBN/EAN: 8311097925

Najostrzejszym orężem i narzędziem polityki III Rzeszy były w latach 1933-1939 odbudowywane i sukcesywnie powiększane siły zbrojne-Wehrmacht. To z nimi Hitler po serii zwycięstw bez wojny, osiągniętych w drodze szantażu, ruszył jesienią 1939 roku na podbój Polski, a potem świata. I chociaż nie można negować roli wojny psychologicznej, propagandy i dywersji, to jednak podstawą ekspansji Niemiec była armia wyposażona w nowoczesną broń i doktrynę wojenną, wyszkolona i psychologicznie umotywowana.
Władysław Kozaczuk przedstawił jej historię, uzbrojenie, uwarunkowania. Stworzył ciekawie napisane kompendium wiedzy o Wehrmachcie.


WIELKA ARMIA NAPOLEONA

Robert Bielecki

ISBN/EAN: 8311098891

Znakomite dzieło specjalisty z dziedziny epoki napoleońskiej, uznanego autorytetu - Roberta Bieleckiego. Doskonała książka dla każdego zainteresowanego militariami i taktyką. Kompendium wiedzy o armii francuskiej okresu Wielkiej Rewolucji, Republiki i Cesarstwa. Zawiera charakterystykę formacji wojskowych, ich wyposażenia, uzbrojenia, technik walki, biografie dowódców, analizę socjologiczną francuskich kadr wojskowych, a także arcyciekawe uzupełnienia - np. opis roli chirurgów w kampaniach wojennych. Jest dziełem wszechstronnym i bardzo bogato ilustrowanym. Zwraca uwagę obszerne wykorzystanie przez autora źródeł zarówno francuskich, jak i pochodzących z innych krajów. Książka napisana niezwykle barwnie i interesująco.


WIETNAM 1962-1975

Artur Dmochowski

ISBN/EAN: 8311096775

Wietnam był polem najdłuższej wojny czasów nowożytnych. Był soczewką, w której zogniskowały się najważniejsze zagadnienia współczesności: zmierzch odwagi Zachodu, problemy Trzeciego Świata, rozwój i upadek komunizmu. Czemu niekomunistyczny Wietnam Południowy okazał się słabszy od Północnego? Dlaczego militarna superpotęga poniosła klęskę? Czy Amerykanie byli zbrodniarzami wojennymi? Oto niektóre pytania, na które autor próbuje odpowiedzieć.
Twierdzenia Hanoi o powietrznym Dien Bien Phu są wyraźnie przesadzone. Z militarnego punktu widzenia była to jedna z najbardziej udanych operacji w czasie wojny. Amerykańskie lotnictwo nareszcie uzyskało to, czego domagało się od początku konfliktu: zgodę na atak bez ograniczeń. Naloty całkowicie sparaliżowały transport kolejowy. Zniszczeniu uległo wiele obiektów wojskowych, magazynów, dróg, mostów. Niemal wszystkie z 1200 rakiet zostały wystrzelone. Dawniej szkody usuwano szybko i sprawnie. Tym razem pojawiły się oznaki załamywania się machiny gospodarczej i militarnej DRW. Wobec zaminowania portów odtworzenie utraconych zapasów musiało zabrać miesiące, jeśli nie lata. Nic nie świadczy wymowniej o stratach niż fakt, że rozmowy paryskie ruszyły z martwego punktu i już po trzech tygodniach podpisano traktat.


WILNO 1919-1920

Lech Wyszczelski

ISBN/EAN: 8311112495

"Wojska generała Żeligowskiego od rana 9 października przystąpiły do bezpośredniego zbliżania się do Wilna. Licząc od pozycji wyjściowych dzieliła je odległość 18-20 km. Na swej drodze spotkały tylko symboliczne próby oporu ze strony pododdziałów litewskich. Po południu 1. DL-B, podobnie jak i grupa mjr. Zyndram-Kościałkowskiego dochodziły do rogatek miasta (...)
Około godz. 14.15 pierwsze poddziały polskie wkroczyły do miasta i przystąpiły do jego szybkiego zajmowania. Była to 1. kompania pułku mińskiego wraz z 1. szwadronem 3. pułku strzelców konnych. Napotkano symboliczny opór ostatnich maruderów a armii litewskiej."
Autor relacjonuje splot wypadków politycznych i militarnych, które towarzyszyły odzyskaniu przez Polskę Wilna. Do miasta, tradycyjnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, rościła sobie pretensje odrodzona Litwa. Także bolszewicy chcieli je zagarnąć w dziele szerzenia misji rewolucji światowej. O pozostaniu miasta, zamieszkanego niemal wyłącznie przez ludność polską i żydowską, przy Rzeczypospolitej zadecydowało zwycięstwo Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną.


WYPRAWA SYCYLIJSKA 415-413 P. N. E.

Grzegorz Lach

ISBN/EAN: 9788311107892

"Stratedzy natychmiast wydali rozkaz do odwrotu i zmęczone dotychczasowym marszem wojsko, w największym pośpiechu, ruszyło w drogę powrotną. Było już jednak za późno. Na południe od Syrakuz Ateńczycy rozpoczęli operację desantową. Tysiące piechurów wyskakiwało na brzeg i wspólnym wysiłkiem wyciągało ciężkie trójrzędowce na plażę. Na miejsce lądowania wybrano wybrzeże położone niedaleko świątyni Zeusa Olimpijskiego. Wyciągnięte na brzeg okręty osłaniano za pomocą pospiesznie zbudowanej palisady. Zerwano też most na rzece Anapos, wpadającej do morza na południe od Syrakuz, aby uniemożliwić nieprzyjacielowi atak z tej strony, na pobliskich wzgórzach Daskon zbudowano zaś prowizoryczne fortyfikacje, pozbawiając nieprzyjaciela możliwości wejścia na skrzydło przyczółka. Kiedy pod miastem zjawiła się zmęczona jazda syrakuzańska, nie mogła już w żaden sposób zagrozić Ateńczykom."
Książka opowiada dzieje wielkiego przedsięwzięcia Ateńczyków, które przez wieki interesowało starożytnych, lecz obecnie zostało zapomniane. Niesłusznie - miało przecież decydujące znaczenie w toczącej się od dziesiątków lat ateńsko-spartańskiej rywalizacji. Walki toczone pod oblężonymi Syrakuzami kształtowały grecką sztukę wojenną. Intencją autora było ukazanie drogi, jaką przeszły Syrakuzy, aby stać się niekwestionowanym hegemonem sycylijskich poleis oraz ewolucji, jaką przeszły Ateny, tworząc własną arche.


WYPRAWY KRZYŻOWE. ARMIE LUDÓW TURECKICH

Andrzej Michałek

ISBN/EAN: 8311091730

Tematem książki są dzieje ludów tureckich, jednej z wielu populacji, jakie zamieszkiwały Wielki Step. Praca opisuje wydarzenia od czasów najdawniejszych do czasów, kiedy Turcy stali się osiadłym społeczeństwem, co nastapiło dopiero w połowie XV wieku. Książka przedstawia właśnie ten najmniej znany okres w ich historii. Końcem tej epoki jest rok 1453, kiedy to Turcy Osmańscy zdobyli Konstantynopol. Autor przybliża specyfikę wschodniej wojskowości oraz ewolucję, jaka dokonała się w sferze uzbrojenia i taktyki walki. Całość ilustrują rysunki i szkice dawnego uzbrojenia oraz mapy pokazujące przebieg działań bojowych.


Strona: 1 2 3 4 5 6
.
strona główna
HISTORIA
KSIĄŻKI DLA DZIECI
INNE

© Copyright by Bellona SA, 2016