. . .
bellona publishung house
flaga flaga flaga
flaga flaga flaga
Bellona S.A.
Szukaj:

BELLONA S A

ul. Bema 87
01-233 Warszawa, Polska
tel. +48 22 45 70 402
fax +48 22 652 26 95

www.bellona.pl

PRAWA ZAGRANICZNE:

rights@bellona.pl

Sylwia Ciuła
sylwia.ciula@bellona.pl
tel./fax: +48 22 457 04 48

Joanna Proczka
joanna.proczka@bellona.pl
tel./fax: +48 22 457 04 30

Agnieszka Szymańska
agnieszka.szymanska@bellona.pl
tel./fax: +48 22 457 04 54

Bartek Zborski
bartek@bellona.pl


HISTORIA > MILITARIA I UZBROJENIE >
Strona: 1


BAGNETY

Tadeusz Królikiewicz

ISBN/EAN: 8311085285

Książka opisuje historię rozwoju, konstrukcje, zastosowanie i dane techniczne wielu typów bagnetów poszczególnych państw, używanych także przez żołnierzy polskich walczących w różnych formacjach wojskowych na przestrzeni lat. Wiele cennych wskazówek dla kolekcjonerów. Monografia bogato ilustrowana.


BOJOWE LOTNICTWO XXI WIEKU

Jerzy Gotowała

ISBN/EAN: 8311106436

Niespotykana w dotychczasowym rozwoju ludzkości dynamika postępu w nauce, technice technologii, powietrzne tankowanie samolotów, ich radarowa niewidzialność, swoboda wykorzystywania powietrznych i kosmicznych robotów, a jednocześnie globalizacja, terroryzm i nowe podmioty na światowej scenie sprawiają, że coraz poważniej liczyć się trzeba z zupełnie nowymi scenariuszami inicjowania i przebiegu nękających ziemskich glob konfliktów zbrojnych. Przy czym wielkość ich występowania i gwałtowność rozwoju sytuacji jednoznacznie eksponuje lotnictwo jako najszybszy w użyciu i najskuteczniejszy jednocześnie środek zapobiegania zagrożeniom.

Autor, ekspert w dziedzinie wykorzystywania najnowszych systemów uzbrojenia uważa, że rozszerzający się wciąż wachlarz zastosowań zmusza go do poszukiwania możliwie najwyższego poziomu uniwersalności przyszłego lotnictwa. Musi być ono zatem zdolne do niezauważalnego przenikania na duże głębokości i unicestwienia wskazanych do zniszczenia obiektów z dużego dystansu. Musi racjonalnie wykorzystywać wciąż doskonalone środki precyzyjnego rażenia, środki informacyjne oraz terminowo uprzedzać o zagrożeniu środkami masowego rażenia, a jednocześnie stanowić tarczę przed ich użyciem.

Możliwości współczesnych sił powietrznych to jeden, a fascynujący świat prognoz dotyczących wykorzystania przyszłego lotnictwa kosmicznego i rozszerzonego pola walki XXI wieku to drugi obszar zainteresowań autora, który podkreśla, że wojskowe systemy satelitarne i stacje kosmiczne już dziś umożliwiają obserwacje, fotografowanie, podsłuchiwanie i przejmowanie informacji przeciwnika.


Po lekturze nabieramy przekonania, że przyszłe wojny w znacznie większym niż dotychczas stopniu uzależnione będą od działań przebiegających wysoko nad Ziemią, w kosmosie, a kraje nie dysponujące środkami kosmicznymi zmuszone będą do kupowania swego bezpieczeństwa u tych, którzy broń taką posiedli.

BROŃ I AMUNICJA MYŚLIWSKA

Marek Czerwiński

ISBN/EAN: 831110042X

Opis wszystkich dostępnych na naszym rynku modeli broni myśliwskiej: kulowej, śrutowej i kombinowanej oraz pocisków znajdują się w sprzedaży wraz z podaniem ich parametrów balistycznych i energetycznych.. Autor charakteryzuje przydatność na polowaniu zarówno poszczególnych typów broni, jak i pocisków. Dużo miejsca poświęca obsłudze, konserwacji, przestrzeliwaniu, naprawie i nauce korzystania z broni palnej. Opisuje również celowniki optyczne oraz technikę strzału przez lunetę.BROŃ MYŚLIWSKA. PRZEWODNIK

Marek Czerwiński

ISBN/EAN: 9788311109186

Kolejna książka Marka Czerwińskiego poświęcona broni, amunicji i optyce myśliwskiej. Autor zawarł w niej zarówno porady ułatwiające wybór kalibru, typu naboju, jak i samej broni oraz celownika optycznego. Podjęcie decyzji w tej materii umożliwi krótki przegląd marek i typów broni obecnych na naszym rynku. Książka nie jest podręcznikiem, lecz łatwym w odbiorze przewodnikiem pomocnym nie tylko początkującym myśliwym.


BROŃ PRECYZYJNA. TAKTYKA DZIAŁANIA STRZELCÓW WYBOROWYCH. TECHNIKI STRZELAŃ

Marek Czerwiński

ISBN/EAN: 8311104875

Książka stanowi łatwy w odbiorze poradnik, zawierający opisy konstrukcji broni. Została napisana dla kilku grup czytelników. Pierwsza, coraz liczniejsza, to myśliwi polujący na drapieżniki i szkodniki przy użyciu sztucerów typu varmint. Kolejną grupę jej czytelników stanowią strzelcy sportowi posługujący się bronią długą, zwłaszcza ci stojący na progu kariery zawodniczej. Publikacja zainteresuje również żołnierzy zawodowych, strzelców wyborowych z formacji policyjnych i wojskowych oraz coraz liczniejszy krąg kolekcjonerów broni.


ENCYKLOPEDIA NAJNOWSZEJ BRONI PALNEJ. T. 1 A-FISBN/EAN: 8311091498

Książka stanowi ważne źródło wiedzy na temat współczesnej broni palnej. Z racji przejrzystego układu oraz czytelnej treści jest przystępna i zrozumiała dla każdego czytelnika, mającego kontakt z techniką wojskową. Informacje, wzbogacone ciekawymi ilustracjami, mogą być przydatne nie tylko osobom zajmującym się profesjonalnie problematyką uzbrojenia, ale również studentom wyższych uczelni wojskowych i cywilnych, publicystom oraz dużej rzeszy miłośników broni palnej. Dodatkowo książka prezentuje najnowsze rozwiązania broni palnej na świecie, doskonale ilustrując zachodzące zmiany i najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, które mają bezpośredni wpływ na struktury i taktykę działania wojsk współczesnych armii.


HISTORIA BRONI SIECZNEJ. MIECZE, SZABLE, RAPIERY I PAŁASZE

Tadeusz Królikiewicz

ISBN/EAN: 8311111081

Publikacja niniejsza przedstawia dzieje długiej broni siecznej: miecze, koncerza, rapiera, szpady, szabli i pałasza od czasów najdawniejszych aż po dzień dzisiejszy. Opisuje tez historię broni polskiej w kontekście rozwoje broni siecznej na świecie. Obok znaczenia militarnego polska broń sieczna, opatrzona napisami patriotycznymi, przekazywana często z ojca na syna, stała się wyrazem miłości ojczyzny w okresie obrony granic Rzeczypospolitej i walk o niepodległość. Ilustracje pochodzą w przeważającej mierze z bogatej kolekcji broni siecznej Muzeum Wojska Polskiego W Warszawie.


Druga część opracowania, która ukaże się w oddzielnym tomie, dotyczyć będzie broni siecznej o średniej długości i krótkiej: kordu, kordelasa, tasaka, półszabli, kordzika, bagnetu oraz noża bojowego.


KORDZIKI

Tadeusz Królikiewicz

ISBN/EAN: 8311100179

Pięknie wydany album ze wszechmiar nowatorski na naszym rodzimym rynku. Przedstawia historię rozwoju kordzików, ich konstrukcję oraz zastosowanie w Polsce i na świecie. Podkreśla cechy charakterystyczne. Przegląd kordzików został dokonany według schematu: państwo, typ, charakterystyka, konstrukcja i wymiary. Każdy z opisywanych typów kordzika oraz jego rękojeść zilustrowano zdjęciem.
LEKSYKON DAWNEGO UZBROJENIA OCHRONNEGO

Włodzimierz Kwaśniewicz

ISBN/EAN: 8311100632

Usystematyzowane alfabetycznie hasła związane z uzbrojeniem ochronnym na przestrzeni wieków, poczynając od starożytnego Wschodu, Grecji i Rzymu, przez średniowiecze, aż do dziewiętnastowiecznej Europy. Szczegółowo zostały omówione wszystkie rodzaje uzbrojenia ochronnego, typu zbroje, tarcze, hełmy. Autor zamieścił także informacje dotyczące znanych wytwórców tego uzbrojenia.
NAJNOWSZA BROŃ STRZELECKA W UKŁADZIE BEZKOLBOWYM

Ryszard Woźniak

ISBN/EAN: 8311106819

Jedną z tendencji w rozwoju współczesnej broni strzeleckiej jest konstruowanie jej w układzie bull-pup, czyli bezkolbowym. W układzie klasycznym magazynek znajduje się przed chwytem pistoletowym i komorą spustową, a kolba stała lub składana jest usytuowana za komorą zamkową. Układ bezkolbowy charakteryzuje się tym, że magazynek usytuowano za chwytem pistoletowym i komorą spustową, natomiast funkcję kolby pełni komora zamkowa broni, zakończona trzewikiem. Książka zawiera opisy i dane taktyczno-techniczne najbardziej znanych na świecie konstrukcji pistoletów maszynowych, karabinów, karabinów wyborowych (w tym wielkokalibrowych), wśród których znalazły się rozwiązania z całego świata.


NOWOCZESNE WIATRÓWKI

Maciej Szayer

ISBN/EAN: 8311108129

Broń pneumatyczna staje się coraz bardziej dostępna dla szerokiego grona miłośników strzelania rekreacyjnego. Autor opisuje jej historię i techniczny rozwój, podaje ogólną klasyfikację, przedstawia budowę i wyposażenie najbardziej popularnych wiatrówek oraz ich tuning. Przedstawia zasady przygotowania broni do strzelania, doboru wyposażenia i amunicji do konkretnych rodzajów strzelania. Liczne zdjęcia i tablice poglądowe czynią książkę wartościowym poradnikiem dla wszystkich posiadaczy broni pneumatycznej.


NOŻE

Sergiusz Mitin

ISBN/EAN: 8311098042

Przewodnik po świecie nowoczesnych noży. Jego zadaniem jest m.in. pomoc przy wyborze tego jakże potrzebnego narzędzia. Autor przy okazji przestrzega czytelnika przed reklamowymi hasłami i niezbyt miarodajnymi zachwytami mediów na temat noży. Próbuje również pomóc wyrobić sobie własny punkt widzenia oparty na faktach, własnych przemyśleniach i zdrowym rozsądku.


NOŻE WOJSKA POLSKIEGO

Zbigniew Gwóźdź

ISBN/EAN: 8311102449

Publikacja prezentująca noże znajdujące się na wyposażeniu Wojska Polskiego w latach 1914-2002. Składa się z dwóch części. W pierwszej, obejmującej okres od chwili uzyskania państwowości do 1945 roku, autor przybliża noże obcych wzorów występujące na wyposażeniu Wojska Polskiego, noże używane podczas II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz noże wytwarzane w konspiracyjnych zbrojowniach Armii Krajowej. W drugiej, zasadniczej części, zostały przedstawione noże wchodzące w skład uzbrojenia Wojska Polskiego od 1945 r. do chwili obecnej.OKRĘTY WOJENNE ŚWIATA

Jacek Krzewiński

ISBN/EAN: 8311090270

Kampanie militarne schyłku ubiegłego stulecia dowiodły niezbicie, że jeśli walka toczy się na morzu, o zwycięstwie decyduje to, jak nowoczesną flotą dysponuje każda ze stron. O ile w II wojnie światowej wygrywał na ogół ten, kto dysponował większą liczbą ciężkich okrętów, obecnie ważny jest przede wszystkim stopień zaawansowania technicznego konstrukcji jednostek. Obszerna publikacja zawiera opisy kilkudziesięciu współczesnych okrętów pływających pod banderami różnych państw: od lotniskowców i krążowników, przez fregaty i niszczyciele, aż po jednostki pomocnicze. W kontekście rozwoju marynistyki przedstawiono również starsze konstrukcje, o ciekawej architekturze czy nietypowych rozwiązaniach technicznych. Przegląd okrętów uzupełniają informacje o uzbrojeniu i wyposażeniu elektronicznym, a tekst został doskonale zilustrowany zdjęciami oraz rysunkami technicznymi.


POLSKA BROŃ PANCERNA W 1939 ROKU

Rajmund Szubański

ISBN/EAN: 8311100314

Nowe, poprawione i wzbogacone o nieznane fakty wydanie jedynej monografii poświęconej przygotowaniom polskiej broni pancernej do wojny oraz walkom jej oddziałów w kampanii wrześniowej II wojny światowej. Książka ukazuje mało znany problem w szerszym przekroju ? od powstania, miejsca i znaczenia oddziałów pancernych w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej, poglądów na ich taktyczne zastosowanie i strukturę, postęp organizacyjny i techniczny, aż po mobilizacje, wymarsz z garnizonów i działania na polu walki.


SNAJPERZY. WCZORAJ I DZIŚ

Marek Czerwiński

ISBN/EAN: 8311106428

Kim jest strzelec wyborowy?
Odpowiedź na to pytanie znajdziesz, Drogi Czytelniku, właśnie w tej książce. Napisanej nie w literackich barwach, ale w wojennej scenerii: II wojny światowej, konfliktu afgańskiego, czeczeńskiego, konfliktu o Falklandy, aż po wojnę w Iraku. W osiemnastu opowiadaniach zawarta jest kwintesencja wyposażenia strzelca wyborowego, taktyki działania i przede wszystkim cech charakteru, jakimi powinien się charakteryzować, aby zasłużyć sobie na miano SNAJPERA - WIRTUOZA KARABINU.
SZABLE SŁAWNYCH POLAKÓW

Włodzimierz Kwaśniewicz

ISBN/EAN: 8311103534

Bogato ilustrowana książka przedstawiająca biogramy sławnych Polaków i ich sławne szable, od czasów najdawniejszych, aż po XX wiek.
Autor - historyk-bronioznawca, muzealnik, autor licznych publikacji o dawnej broni i uzbrojeniu.


UMUNDUROWANIE NIEMIECKICH WOJSK. SIŁY LĄDOWE

Bartosz Wrona

ISBN/EAN: 831110803X

Bogato ilustrowane kompendium wiedzy poświęcone umundurowaniu i osobistemu wyposażeniu żołnierzy Wehrmachtu. Jest to pierwsza publikacja na rynku polskim tak szeroko traktująca ten temat. Umundurowanie żołnierzy niemieckich nawiązywało do rzymskich i starogermańskich tradycji. Charakteryzowała je różnorodność form, krojów, odznak mundurowych, naszywek i wyposażenia dodatkowego.
Strona: 1
.
strona główna
HISTORIA
KSIĄŻKI DLA DZIECI
INNE

© Copyright by Bellona SA, 2016