. . .
bellona publishung house
flaga flaga flaga
flaga flaga flaga
Bellona S.A.
Szukaj:

BELLONA S A

ul. Bema 87
01-233 Warszawa, Polska
tel. +48 22 45 70 402
fax +48 22 652 26 95

www.bellona.pl

PRAWA ZAGRANICZNE:

rights@bellona.pl

Sylwia Ciuła
sylwia.ciula@bellona.pl
tel./fax: +48 22 457 04 48

Joanna Proczka
joanna.proczka@bellona.pl
tel./fax: +48 22 457 04 30

Agnieszka Szymańska
agnieszka.szymanska@bellona.pl
tel./fax: +48 22 457 04 54

Bartek Zborski
bartek@bellona.pl


HISTORIA > INNE >

  Strona: 1 2


  100 LOTNIKÓW STULECIA

  Jerzy Gotowała, Andrzej Przedpełski

  ISBN/EAN: 8311095515

  W roku 2003 obchodziliśmy stulecie lotnictwa. Z tej okazji dwaj wybitni znawcy przedmiotu: gen. broni prof. Jerzy Gotowała były dowódca wojsk lotniczych i prof. Andrzej Przedpełski były wykładowca w dęblińskiej Szkole Orląt przygotowali leksykon prezentujący sylwetki stu postaci pilotów, konstruktorów myśli lotniczej, które wywarły decydujący wpływ na rozwój sztuki opanowania przez człowieka przestworzy. W skondensowanych notach biograficznych, bogato ilustrowanych zdjęciami i rysunkami opowiadają o życiu i dokonaniach najwybitniejszych konstruktorów, asów lotnictwa i kosmonautach. Książka stanowi doskonałe kompendium wiedzy o lotnictwie oraz najistotniejszych wydarzeniach z bogatej historii realizacji ludzkich snów o lataniu...


  ARMIE ŚWIATA ANTYCZNEGO. CESARSTWO RZYMSKIE I BARBARZYŃCY

  Daniel Gazda

  ISBN/EAN: 8311108455

  Kolejna pozycja z albumowego, bogato ilustrowanego cyklu poświęconego armiom świata starożytnego. Przybliża najciekawsze kampanie wojenne Rzymian od czasów Juliusza Cezara do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 roku. Zawiera liczne ilustracje, w tym mapy pól bitew. Autor poświęca wiele miejsca strategii, taktyce, uzbrojeniu i wyposażeniu walczących stron.


  ARMIE ŚWIATA ANTYCZNEGO. REPUBLIKA RZYMSKA I KARTAGIŃCZYCY

  Daniel Gazda

  ISBN/EAN: 8311103550

  Pierwsza pozycja z kilkutomowego cyklu poświęconego armiom świata starożytnego. Przybliża najciekawsze kampanie wojenne i bitwy z udziałem Rzymian - wspaniałych żołnierzy, którzy dzięki niezwykłej wprost odporności na trudy walk oraz doskonałej organizacji stworzyli najlepszą machinę wojenną starożytności. Na ich tle Daniel Gazda opisuje także ewolucję myśli wojskowej, uzbrojenia oraz taktyki.
  Całość jest bogato ilustrowana i opatrzona licznymi mapami.

  Tom pierwszy i drugi serii merytorycznie stanowią całość. Traktować będą o historii Rzymu od jego powstania aż po późne cesarstwo. Tom trzeci poświęcony będzie Grekom, Macedończykom i Persom. Tom czwarty - Bliskiemu Wschodowi i dolinie Nilu, zwłaszcza Egiptowi, Nubii, Asyrii, Babilonowi i Izraelowi. Tom piąty - Indiom i Chinom.
  BŁĘDY, KTÓRE ZMIENIŁY BIEG HISTORII

  Romuald Romański

  ISBN/EAN: 8311106827

  Czy moment, jedna decyzja lub drobne niedopatrzenie może zdecydować o przyszłości państw? Historia dowodzi, że każdy mały krok może mieć poważne konsekwencje – negatywne, pozytywne lub po prostu zaskakujące. Błędy, które w znaczący sposób wpłynęły na bieg historii znajdziemy w dziejach wszystkich narodów. Wymykają się one jednoznacznym osądom. Bo ocenić decyzję Napoleona o utworzeniu Księstwa Warszawskiego? Inaczej odpowiedzą Polacy, inaczej Francuzi... Ta wyjątkowa książka stawia niebanalne pytania, przez co oferuje ludziom ciekawym świata wyjątkową ucztę intelektualną.  DZIEJE PODBOJU IMPERIÓW INKÓW I AZTEKÓW

  Andrzej Tarczyński

  ISBN/EAN:

  Historia podboju i odkrycia Ameryki była wielokrotnie przedstawiana w różnej formie. Najczęściej relacje o tych wydarzeniach grzeszyły nadmiernymi uproszczeniami, czasami nawet tendencyjnością, a ich autorzy wpadali w pułapkę kontynuowania "czarnej legendy", a więc tworzenia karykaturalnego obrazu ekspansji europejskiej w Ameryce, będącej rzekomo jednym pasmem gwałtów wobec, pokojowo usposobionej i pozbawionej wszelkich rysów negatywnych, tubylczej ludności. Prezentowane w tej książce dzieje iberyjskich odkrywców i zdobywców Nowego Świata oparte są na bogatej bazie źródłowej w postaci relacji szesnastowiecznych bądź tez pochodzących z początków następnego stulecia.


  DZIENNIK Z ŁÓDZKIEGO GETTA

  Jakub Poznański

  ISBN/EAN: 8311094896


  Jakub Poznański przetrwał okres okupacji zamknięty w łódzkim getcie wraz z żoną i córką. Gdy plan masowych wysiedleń, realizowany z rozkazu Himmlera, przerósł możliwości organizacyjne III Rzeszy, w 1940 roku wydano rozporządzenie wykonawcze. Ruszyło tworzenie getta. Od sierpnia 1944 roku, gdy masowo likwidowano Żydów, cała rodzina Poznańskich ukrywała się w nim, w straszliwych warunkach, dramatycznie walcząc o przetrwanie. Autor przez cały czas prowadził zapiski. Sumiennie notował, w suchej kronikarskiej formie, zdarzenia i obserwacje. Dzięki temu powstał wstrząsający zapis codzienności w centralnym, głównym getcie Kraju Warty, niemal hermetycznie zamkniętej dzielnicy Łodzi (Litzmanstadt). Wyłania się z niego obraz brutalnej walki o przetrwanie.


  GDZIE SZUKAĆ SKARBÓW

  Piotr Wolf

  ISBN/EAN: 8311098387

  Podręcznik poszukiwaczy skarbów, oparty na osobistych doświadczeniach autora. Pierwsza część uczy, jak przygotować się do poszukiwań, ustalić, gdzie i czego szukać, jakiego używać sprzętu, narzędzi i ekwipunku, jak poruszać się w terenie z zachowaniem środków bezpieczeństwa oraz przepisów prawnych. Druga część to przewodnik po europejskich legendach o skarbach, jakie skrywa Europa. Można go traktować jako inspirację do poszukiwań, praktyczną pomoc w organizowaniu podróży bądź fascynującą relację z nieznanych dziejów naszego kontynentu.


  IMPERIUM U PROGU ZAGŁADY. NAJAZD CYMBRÓW I TEUTONÓW

  Paweł Rochala

  ISBN/EAN: 8311106347

  Książka prezentuje dzieje tytułowych plemion barbarzyńskich, które omal nie spowodowały rozbicia Imperium Rzymskiego w czasie, zdawałoby się, jego największych możliwości militarnych. Opisano szeroko tło społeczne obu stron konfliktu, przebieg wojen towarzyszących zasadniczemu wątkowi wydarzeń oraz główne bitwy, jakie Rzymianie stoczyli z najeźdźcami. Dużą część książki zajmują zagadnienia uzbrojenia i organizacji armii przeciwników. Przedstawiono szczegółowo m.in. postać wielokrotnego konsula Gajusza Mariusza, którego przyjęło się uważać w nauce za reformatora armii rzymskiej, i skutki jego daleko idących reformatorskich przedsięwzięć.


  LISOWCZYCY

  Henryk Wisner

  ISBN/EAN: 8311099278

  Monografia polskiej XVII-wiecznej najemnej konnej formacji wojskowej. Lisowczycy, nie bez powodu zwani pierwotnie Straceńcami, znani byli ze skuteczności, cenieni i często wynajmowani, lecz w XVII-wiecznej rzeczywistości oznaczało to bezwzględność, okrucieństwo, mordy. Odcisnęli piętno w całej Europie. Dotarli aż do Morza Arktycznego, wsławili się m.in. walkami w Czechach, na Węgrzech, nad Renem, w Rosji. Znaczyli swój szlak krwią. Pozostawiali wielkie spustoszenie. W służbie Rzeczypospolitej zagarniane łupy były ich jedynym wynagrodzeniem, nie szczędzili więc nikogo i nie okazywali litości, grabiąc. Krnąbrni, nieposkromieni, z czasem zaczęli sprawiać problemy i rodzimej ludności. Potępieni w uchwałach sejmowych, około 1636 roku zostali rozwiązani. Edycja została wzbogacona o liczne ilustracje i mapy.

  Monografia polskiej XVII-wiecznej najemnej konnej formacji wojskowej. Lisowczycy, nie bez powodu zwani pierwotnie Straceńcami, znani byli ze skuteczności, cenieni i często wynajmowani, lecz w XVII-wiecznej rzeczywistości oznaczało to bezwzględność, okrucieństwo, mordy. Odcisnęli piętno w całej Europie. Dotarli aż do Morza Arktycznego, wsławili się m.in. walkami w Czechach, na Węgrzech, nad Renem, w Rosji. Znaczyli swój szlak krwią. Pozostawiali wielkie spustoszenie. W służbie Rzeczypospolitej zagarniane łupy były ich jedynym wynagrodzeniem, nie szczędzili więc nikogo i nie okazywali litości, grabiąc. Krnąbrni, nieposkromieni, z czasem zaczęli sprawiać problemy i rodzimej ludności. Potępieni w uchwałach sejmowych, około 1636 roku zostali rozwiązani. Edycja została wzbogacona o liczne ilustracje i mapy.


  MAŁŻEŃSTWA KRÓLEWSKIE. PIASTOWIE

  Jerzy Besala

  ISBN/EAN: 8311105537

  Barwnie napisana trylogia dziejów miłości małżeństw wszystkich władców Polski. Autor podjął się ogromnego trudu zbadania związków i uczuć koronowanych par. Dzięki temu przedstawił historię Polski z zupełnie nowej, intrygującej perspektywy. Doskonała książka nie tylko uzupełnia wiedzę osób zainteresowanych burzliwymi dziejami kraju, ale dzięki wciąga-jącym perypetiom może być doskonałą lekturą na wolne popołudnie dla każdego!


  MAŁŻEŃSTWA KRÓLEWSKIE. WŁADCY ELEKCYJNI

  Jerzy Besala

  ISBN/EAN: 8311105561

  Barwnie napisana trylogia dziejów miłości małżeństw wszystkich władców Polski. Autor podjął się ogromnego trudu zbadania związków i uczuć koronowanych par. Dzięki temu przedstawił historię Polski z zupełnie nowej, intrygującej perspektywy. Doskonała książka nie tylko uzupełnia wiedzę osób zainteresowanych burzliwymi dziejami kraju, ale dzięki wciągającym perypetiom może być doskonałą lekturą na wolne popołudnie dla każdego!


  MIŁOŚĆ, SEKS I POLITYKA W STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMIE

  Sławomir Koper

  ISBN/EAN: 831109845X

  Fascynująca opowieść o rodzinnych i erotycznych obyczajach panujących w starożytnej Grecji i Rzymie. Autor ukazuje wpływ uczucia, namiętności na politykę i historię. Określa rolę oraz miejsce kobiet w życiu publicznym, nie pomijając kurtyzan i kochanek. Bezkompromisowo opisuje zachowania seksualne Greków i Rzymian, akceptujących postępowania, których moralność negują współczesne społeczeństwa, na przykład pederastię. Brawurowo napisana książka przyciągnęła rzesze czytelników w Polsce.


  NAJWIĘKSZE BŁĘDY W WOJNACH POLSKICH

  Romuald Romański

  ISBN/EAN: 9788311110359

  Dlaczego stojąca u szczytu potęgi Rzeczpospolita szlachecka doznała upokarzających porażek w walce z buntującymi się Kozakami Bohdana Chmielnickiego?. Jakie okoliczności doprowadziły do klęski wojsk polskich
  w trzydniowej bitwie pod Warszawą ze Szwedami w 1656 r.? Czy można było wygrać bitwę pod Maciejowicami? Książka Romualda Romańskiego ukazuje znaczenie błędów polskich dowódców, które doprowadziły do militarnych klęsk i zaważyły na losach państwa.


  POCZĄTKI POLSKI. ZAGADKI I TAJEMNICE

  Andrzej Zieliński

  ISBN/EAN: 9788311106024

  Pierwsze stulecie polskiej państwowości kipiało od wydarzeń. Najstarsi polscy kronikarze nie zawsze pisali o nich rzetelnie. Gdyby nie coraz bardziej dostępne źródła zagraniczne z tego okresu ? ruskie, węgierskie, czeskie, niemieckie czy skandynawskie, pozostawalibyśmy w kręgu barwnych opisów Wincentego Kadłubka i Jana Długosza. Książka Andrzeja Zielińskiego to zbiór kilkunastu esejów o zaskakujących niekiedy wydarzeniach z pierwszego stulecia istnienia państwa. Stanowi próbę obiektywnego spojrzenia na dawne czasy, opartego na źródłach z wielu krajów. Dzięki szerokiemu, międzynarodowemu kontekstowi i wykorzystaniu różnorodnych dokumentów publikacja Andrzeja Zielińskiego z pewnością zaciekawi licznych czytelników z rozmaitych krajów.


  POCZET HETMANÓW RZECZYPOSPOLITEJ. HETMANI KORONNI

  praca zbiorowa

  ISBN/EAN: 8311100705

  Publikacja przybliżająca sylwetki hetmanów polskich i litewskich od momentu utworzenia tego, wywodzącego się od starosty wojskiego, urzędu do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej. Zawiera wyjątkowe opisy bitew i intryg politycznych, a także liczne ciekawostki. Jest napisana barwnym, żywym językiem. W stosunku do pierwszego wydania (1995 r.) znalazło się w niej więcej danych, a także poszerzona została zawartość ikonograficzna. Książka zawiera 250 kolorowych ilustracji, kilkanaście map przeglądowych oraz mapy poszczególnych bitew.
  POCZET ODKRYWCÓW I ZDOBYWCÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

  Jarosław Molenda

  ISBN/EAN: 9788311106642

  Doskonała publikacja dla miłośników historii Ameryki Łacińskiej. Autor wnikliwie przedstawia dzieje odkryć geograficznych i wypraw konkwistadorów, takich jak Herman Cortez czy Francisco Pizarro, historię zagłady państw Azteków i Inków. Opowiada o poszukiwaniu Eldorado, legendarnej krainy złota, która swoją magią przyciągała wszelkich awanturników, gnanych żądzą zdobycia bogactwa, zaszczytów i sławy oraz zapałem misyjnym.  PODZIEMIA I WODY KRYJĄ SKARBY

  Włodzimierz Antkowiak

  ISBN/EAN: 8311095418

  Doskonała publikacja dla wytrawnych tropicieli tajemnic i zagadek. Dziennikarz i znany poszukiwacz prezentuje 121 miejsc, w których można natknąć się na różne pozostałości, zaginione w wyniku niespodziewanej katastrofy sprzęty codziennego użytku, mające dziś wielką wartość kolekcjonerską, ukryte w czas wojennej zawieruchy dzieła sztuki czy po prostu kosztowności.
  ...nieczęsto znajdujemy skarby przypadkowo, kopiąc rów pod kabel telefoniczny, przekopując ogródek czy grzebiąc w ziemi czubkiem buta, choć i to się zdarza. Poszukiwanie prawie zawsze jest żmudnym procesem, opartym na skrzętnym, skrupulatnym gromadzeniu informacji, zdobywanych nieraz przez szereg lat. W końcu powstaje masa krytyczna, która zmienia jakość zbioru informacji i przychodzi czas na odkrycia. Ta zasada, rządząca nauką, znajduje zastosowanie również w poszukiwaniach skarbów. Polskie ziemie pełne są tajemnic, więc chociaż nikt nie zdoła zgłębić ich wszystkich, warto ruszyć na poszukiwania. A zagadki, których nie damy rady rozwikłać, pozostaną dla tych, którzy przyjdą po nas...


  POLACY NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

  praca zbiorowa

  ISBN/EAN: 8311101639

  Polska była pierwszym obiektem zbrojnej agresji w II wojnie światowej i pierwsza przeciwstawiła się napaści. Opór Polski we wrześniu 1939 r. zapoczątkował proces tworzenia się koalicji antyfaszystowskiej, której Polska przez cały czas była aktywnym uczestnikiem. Polski wkład militarny w II wojnie światowej w Europie należy ocenić jako największy po wielkich mocarstwach.

  Książka dwujęzyczna: polsko-angielska.
  POSZUKIWANIE SKARBÓW UKRYTYCH W POLSCE

  Włodzimierz Antkowiak

  ISBN/EAN: 8311092001

  Czy jest ktoś, kto nie chciałby znaleźć skarbu? Chyba każdy o tym marzył, niezależnie od wieku. Niektórzy z nas jednak pozostają w sferze marzeń, ale są i tacy, którzy nie tylko realizują swoje marzenia, poszukując ukrytych reliktów przeszłości, ale również dzielą się informacjami o ich prawdopodobnym miejscu ukrycia. Autor, znany dziennikarz i zawodowy poszukiwacz skarbów opisuje 100 miejscowości, w których można trafić na cenne lub niezwykłe znaleziska. Za sprawą burzliwych dziejów Polski i jej położenia na szlaku przemarszu wielkich armii w naszym kraju na przestrzeni wieków ukryto wiele cennych przedmiotów i łupów wojennych, które wciąż czekają na odkrywców.


  ROZKWIT ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY

  pod red. Henryka Samsonowicza

  ISBN/EAN: 8311093164

  Czasy, o których mówią zamieszczone w tej książce szkice historyczne, obejmują trzy stulecia. Rozpoczynają się wejściem krajów Europy w drugie tysiąclecie, którego początek stanowił w oczach współczesnych wstęp do nowej epoki – dla jednych epoki końca świata i Sądu Ostatecznego, dla innych – okresu tworzenia lepszego społeczeństwa, obejmującego coraz liczniejsze ludy chrześcijańskie. Ponownie zespół wybitnych mediewistów pozwala nam zrozumieć zawiłości Średniowiecza i sposób myślenia naszych przodków.


  SARMACI NA MORZACH

  Henryk Mąka

  ISBN/EAN: 8311109230

  To pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja przedstawiająca nieprzerwany niemal ciąg morskich dziejów Rzeczypospolitej. Bogato ilustrowana książka w 22 biografi cznych opowiadaniach omawia morskie dzieje od Mieszka I i Bolesława Chrobrego, dążących do oparcia jego północnych granic o brzeg Bałtyku. Znakomicie rozumieli te kwestie Jagiellonowie, rozszerzając nadmorskie włości, co zwiększyło morską granicę kraju do 1500 km.

  Ciekawe i mało znane są również działania polskie na morzu związane z walką z Krzyżakami, Turkami, Szwedami i Moskalami oraz w trakcie narodowych powstań. Nawet w czasie rozbiorów wyruszali Polacy na morza i oceany. Kolejne biogramy obrazują mozolną budowę gospodarki morskiej w okresie międzywojennym oraz jej odbudowę i rozbudowę po II wojnie światowej.


  SCHYŁEK ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY

  pod red. Henryka Samsonowicza

  ISBN/EAN: 831109571X

  Kontynuacja tomów poświęconych średniowiecznej Europie. Późne Średniowiecze to okres schyłku burzliwej, wieloletniej historii rycerskiej, najwspanialszych osiągnięć w malarstwie flamandzkim, rozkwitu obyczajów dworskich książąt Burgundii czy dominującej roli Kościoła. Rodziły się nowe stosunki we wszystkich dziedzinach życia, procesy dziejowe po dziś rzutujące na kulturę, politykę, nawet gospodarkę Europy. Tym razem szkice czołowych mediewistów polskich starszego i młodszego pokolenia, wywodzących się z Uniwersytetu Warszawskiego, obejmują końcowe stulecia średniowiecza – czas wojny stuletniej, wielkich odkryć geograficznych, wyparcia Maurów z Hiszpanii i rosnącego zagrożenia tureckiego.


  SKARBY, POSZUKIWANIA I POSZUKIWACZE

  Włodzimierz Antkowiak

  ISBN/EAN: 8311098786

  Znakomita publikacja nie tylko dla zagorzałych miłośników poszukiwań skarbów ukrytych za sprawą zawieruchy historycznej nie tylko na polskich ziemiach, ale także poza jej granicami. Autor, dziennikarz, polski poszukiwacz, szef elitarnej Międzynarodowej Agencji Poszukiwawczej (MAP) – stowarzyszenia zajmującego się rozwiązywaniem zagadek przeszłości, opisuje ponad 80 miejsc kryjących tajemnice. Podaje informacje o skarbach spoczywających poza Polską, ale związanych z naszym krajem lub Polakami, m.in.: skarbem Valdeverdego w górach Langanati w Ekwadorze, kasą dywizji barona Ungerna, zatopioną w 1920 r. w rzece Selendze w Mongolii, złotymi posągami apostołów, ukrytymi w 1812 r. w pobliżu pałacu Radziwiłłów w Nieświeżu na Białorusi czy skarbie napoleońskim w Rambynas na Litwie.


  STALINGRAD 1942-1943

  Tadeusz Konecki

  ISBN/EAN: 9788370203597

  Monografia jednej z największych i decydujących operacji strategicznych II wojny światowej, zapoczątkowanej ofensywą wojsk niemieckich w kierunku Kaukazu i Stalingradu, zatrzymaną XI 1942 przez wojska sowieckiego na przedpolu Stalingradu. Rozpoczęte 19 XI 1942 przeciwnatarcie wojsk sowieckich doprowadziło do okrążenia i zlikwidowania ponad 300-tysięcznego zgrupowania niemieckiego. Historię tego przełomowego momentu uzupełniają fachowe opisy uzbrojenia, ilustracje, mapy, analizy sytuacji politycznej. Książka należy do najczęściej sprzedawanych tytułów bestsellerowej serii Historyczne Bitwy.


  TAJEMNICZE DZIEJE EUROPY

  Jerzy Besala

  ISBN/EAN: 9788311106994

  Europa ma swoje dzieje "oficjalne", opisywane w podręcznikach, monografiach i przyczynkach, ale ma też dzieje "ukryte", budzące wiele emocji, najczęściej pomijane przez naukowców. Jerzy Besala, historyk i publicysta, autor wielu artykułów i książek, stara się wniknąć w niektóre zapomniane przez naukę tajemnice dziejów Starego Kontynentu. Zastanawia się nad fenomenem tworzenia się społeczeństw Europy, powstawaniem i końcem imperiów. Pisze o Europie pijanej i konspiracyjnej, gdzie mafijność i bandytyzm mieszały się w odbiorze społecznym z ideałami ruchów wolnościowych. O Europie religijnej i magicznej, ze świętymi, czarownicami, podejrzeniami nienawiścią wobec Żydów, masonów, różokrzyżowców. Barwnie napisane, pełne paradoksów eseje, dalekie od podręcznikowej poprawności, są autorską wizją dziejów Europy.

  Strona: 1 2
  .
  strona główna
  HISTORIA
  KSIĄŻKI DLA DZIECI
  INNE

  © Copyright by Bellona SA, 2016